Ekologisen arkkitehtuurin estetiikkaa

30.01.2023

Uusin spolialainen on Tampereen yliopistosta valmistunut arkkitehti Santeri Paronen.

Santeria on kiehtonut rakennusperintö ja rakennetun ympäristön ajallinen kerroksellisuus.

”Rakennuksista on luettavissa paljon ympäristön ja aikakausien ihanteista. Monin tavoin kestämätön tuhoava purkaminen hävittää näitä kerroksellisuuden tasoja ympäristöstämme. Näissä tilanteissa on syytä pelastaa rakennuksista kaikki mahdollinen. Uudelleenkäytettävät rakennusosat tarinoineen luovat ympäristöömme uutta kerroksellisuuden tasoa.”

Santeri teki diplomityön tiilen uudelleenkäytöstä ja tiilen kyvystä välittää historiaansa, linkki https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202211028147

Santeri uskoo, että työssään Spolia Design Oy:llä on mahdollista soveltaa ja kehittää näitä rakennusosien uudelleenkäytöstä kertyneitä ajatuksia käytännössä

 ”Vaikka rakennusosien uudelleenkäyttö ei ole historiallisesti uutta, on neitseellisten rakennusmateriaalien käyttö rakentamisessa niin vakiintunutta, että uudelleenkäytön kanssa ollaan uuden edessä. Tämä on kiinnostava haaste ja innostavaa myös arkkitehtuurin näkökulmasta. Odotan uudelleenkäytön estetiikan haasteita innolla.”

Ottakaa rohkeasti yhteyttä Santeriin omissa kiertotaloushankkeissa 050 4285 717 ja