Missiomme on rakentaa luonnonvaroja säästäen.

Spolia Design Oy on purettujen materiaalien uudelleen käyttöön erikoistunut asiantuntija-
organisaatio, joka suunnittelee cleantech-rakennushankkeita.

Spolia Design Oy:n asiantuntijoina toimivat yrityksen perustajat, Mikko Piitulainen ja Petri Salmi. Mikko on talonrakennusinsinööri ja hänellä on 27 vuoden laaja-alainen kokemus rakennesuunnittelusta,  suunnitelujohtamisesta, rakennuttamisesta ja projektijohtamisesta. Petri on infrarakentamisen insinööri ja on 17v aikana hankkinut monipuolisen kokemuksen betonirakentamisesta, valvonnasta, rakennuttamistehtävistä ja projektien kokonaishallinnasta.

Santeri Paronen on uuden ajan arkkitehti, joka luo ekologisesti kestävää arkkitehtuuria hyödyntämällä olemassa olevia rakennuksia ja uudelleenkäytettyjä rakennusosia osana rakennetun ympäristön kerroksellista tarinaa.

On kestämätöntä purkaa vanhoja rakennuksia kaatopaikalle. Luonnonvarojen tuhlaamisen sijaan purettavien rakennusten rakennusosat tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää uudelleen. Tämä vaatii uutta ajattelua suunnitteluun mutta myös uusia menetelmiä ja vaiheistusta sekä rakentamiseen että itse purkamiseen.

Vielä edellistäkin tärkeämpää on että, uudet rakennukset suunnitellaan muuntojoustaviksi ja liitosratkaisut mahdollistavat rakennusosien purkamisen nykyistä ehjempinä.

Teemme tulevaisuuden hankesuunnittelua

Spolia on suunnittelukumppanisi, jos organisaatiosi on asettanut tavoitteeksi kestävämmät tavat purkaa ja rakentaa uutta. Meiltä saat kaikki kiertotalouden asiantuntijapalvelut erilaisiin rakennushankkeisiin.

 • Hankesuunnitelmat
 • Projektijohtamisen palvelut
 • Kiertotaloussuunnitelmat
 • Menettelytapaohjeistot
 • Strategiatyö

Valmistamme tulevaan

Autamme suunnittelijoita ja rakennusteollisuutta lisäämään rakennus­materiaalien uudelleen­käyttöä. Kehitämme asennus­menetelmiä, jotka mahdollistavat paremman elinkaaren­aikaisen muunto­joustavuuden sekä lopulta rakennus­osien purkamisen entistä ehjempinä.

 • Tuotekehitysyhteistyö
 • Asennusmenetelmien sertifiointi
 • Mallikirjastot
 • Rakennustapaohjeistot

Arvokkaampia tapoja purkaa

Kehitämme uusia innovatiivisia purku­teknologioita, joiden avulla eri rakennus­osat säilyttävät uudelleen­käyttö­arvonsa. Teemme purku­suunnittelua, jossa pyritään kierrätys- ja uudelleen­käyttö­asteen maksimointiin. Luomme uusia ja kehitämme olemassa olevia menetelmiä ehjänä irrotettujen rakennus­osien jatko­käsittelyyn ja jalostamiseen uudis­- ja korjausrakentamiseen soveltuviksi.

 • Purkusuunnittelmat
 • Purku- ja materiaalikartoitukset
 • Kiertotaloussuunnitelmat
 • Rakennusosien talteenotto
 • Rakennusosien uudelleenkäyttö

Tuote- ja materiaalihyväksyntä

Spolia on asiantuntijakumppanisi, jos organisaatiosi tarvitsee ratkaisuja materiaalien tuotehyväksyntään, uudelleenkäytettävien materiaalien tuotteistamiseen ja kelpoistamiseen tai kokonaisten rakennejärjestelmien laadunvarmistukseen. 

 • Rakennustuotteiden tuotehyväksyntäaineiston varmentaminen
 • Uudelleenkäytön mahdollistavat tuotehyväksyntäratkaisut projektikohtaisesti
 • Tuotteiden kelpoistaminen käyttökohteeseen
 • Tuotetietojen vertailu standardien ja rakennuskohteen vaatimuksiin
 • Tuotantolaitosten laadunvarmistus
 • Rakennuspaikkakohtaisen varmentamisen kokonaishallinta

Spolia Taite

Spolian ja NRT- arkkitehtien suunnittelema pientalomalli, TAITE, on ekologisen asumisen ja materiaalien kiertotalouden edelläkävijäkohde.