Kiertotalouskorttelin kehityshanke valmis

16.01.2023

Spolia oli mukana kiertotaloutta ja puurakentamista edistävässä Ympäristöministeriön kehityshankkeessa ”Kierrätyspohjaiset puutuotteet ja -rakenteet Jätkäsaaren Kiertotalouskorttelissa”. Spolia toimi kehityshankkeessa kiertotalousasiantuntijana ja laati hankkeen aikana raportin, joka sisälsi osuudet materiaalien uudelleenkäytön tuotehyväksynnästä, kierrätyspuumateriaalin tuotteistamisesta ja lasirakenteiden uudelleenkäytön erilaisista sovelluksista. Case- esimerkkeinä toimi kolme toteutettua projektia, joissa uudelleenkäyttöprosessin mukaisesti hankittiin ja toimitettiin lasirakenteita purkukohteista uusille asiakkaille.

Kehityshanke saatiin onnistuneesti päätökseen vuoden vaihteessa ja tiedote osaraportteineen on nyt julkaistu Yrjö ja Hanna -säätiön verkkosivuilla.

https://yrjojahanna.fi/jatkasaaren-kiertotalouskortteli-vie-rakennusalaa-kohti-kiertotaloutta/

Seuraavaksi Jätkäsaaren kiertotalouskortteli- hankkeessa käynnistyy toteutusvaihe, jossa opittuja kiertotalouden toimintatapoja viedään käytäntöön. Kortteli rakentuu vuosien 2023-2025 aikana ja viitoittaa tietä monipuolisille ratkaisuille muutosmatkalla lineaaritaloudesta kohti kiertotaloutta.