YM kehityshanke, uudelleenkäytön prosessi

26.09.2022

Spolia Design on syyskuussa 2022 saanut rahoituksen Ympäristöministeriön Vähähiilisen rakennetun ympäristön- ohjelmasta. Hankkeen tavoitteena on luoda uudelleenkäytölle toteutusmalli, jonka avulla tilaajat, suunnittelijat, urakoitsijat ja viranomaiset voivat paremmin ohjata ja toteuttaa kiertotaloutta omissa rakennushankkeissaan. Uudelleenkäytön lisääntyminen parantaa rakennusten hiilijalanjälkeä ja pienentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä sekä säilyttää luonnon monimuotoisuuttaa.
Hankkeessa kehitetään rakennusosien uudelleenkäytölle kokonaisprosessi. Prosessin vaiheet testataan ja optimoidaan Spolian Keravan Kivisillan alueen pientalohankeen edistymisen myötä uudelleenkäytön suunnitteluohjeen laadinnasta rakennusosien asennukseen saakka. Oleellisena osana hanketta ovat pientalossa käytettävien tuotteiden testaukset, ja tulosten analysoinnin kautta osoittaa oleellisten vaatimusten täyttymisen.
Hankkeen toteuttaa kokeneet rakentamisen ammattilaiset Spolia Design Oystä, joilla on osaamista niin uudis- kuin korjausrakentamisesta ja projektin johdosta. Kumppanina (associate partnerina) hankkeessa on Metropolia ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa oppilas- ja innovointiyhteistyötä sekä tiloja testausten ja modifiointien toteutukseen. Metropolia AMK tarjoaa osaamistaan hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn ja antaa panoksen hankkeen tutkimuksellisen osuuden sparraukseen.